Skihytta


Skihytta – Moss Skiklubbs klubbhus på høyde 101

På den første ordinære generalforsamling i Moss Skiklubb 19. november 1928 satte medlemmene seg som mål å få reist en Skihytte som utfartssted og som base for en del av klubbens virksomhet. Det ble avsatt penger i byggefond, men veien fram til hytte var lang. Det var bred debatt om hvor hytta skulle ligge. På generalforsamling i Skiklubben 22. oktober 1932 ble det vedtatt at hytta skulle ligge på høyde 101 etter at konsul H.B. Peterson som grunneier hadde tilbudt en tre mål stor tomt for en årlig leiesum på kr. 1,- (et beløp som senere er betalt punktlig hvert år).

Hyttestyret, som ble valgt i i 1931, jobbet intenst med planer og tegninger som ble forelagt på generalforsamlingen i 1933. Nødvendig kapital skulle skaffes tilveie ved aksjetegning. Først ved årsskifte 1935 / 1936 var alle midler på plass. Byggmester Bakken, med sitt anbud på kr. 13.160,-, fikk i oppdrag å bygge Skihytta. Arbeidet startet 5. februar 1936. På høsten 1936 var Skihytta ferdig, og den 21. november ble flagget heist på «Høide 101».

Etter krigen startet diskusjonen om utvidelse av Skihytta. Byggeteknisk startet dette arbeidet våren 1952, men først 11. januar 1958 var det formell åpning av «nordsalen» med tilliggende fasiliteter. Etter 20 år ble det igjen snakk om utvidelse av Skihytta, og denne gangen gjaldt det å tilby vertskapet boforhold av en annen standard enn den som var. Innvielse av «Nye Skihytta», byggetrinn 3, fant sted 31. januar 1981.

En omfattende oppussing av Skihytta tok til i 2006, og i skrivende stund (nov. 2007) pågår dette arbeidet fortsatt. Nye toaletter, damegarderobe etc. gir Skihytta nå et skikkelig løft.

Kari Sveen var vartinne på Skihytta fra 1994 og fram til 03. januar 2010. Nytt vertskap fra 1. juni 2010. Dette er Marius og Camilla Langseth. Se artikkel i Moss Avis 24.09.2010 vedr. nytt vertskap HER

I boken Skigleder i løyper og bakker – Moss Skiklubb gjennom 75 år (utgitt i 2003) er det mer å lese om Skihyttas histore.

Medlemsfordeler

KONTAKT OSS

leder@moss-skiklubb.no
Postboks 81, 1501 Moss

SKIHYTTA I MOSS

Finn på google
Skihytteveien 155, 1599 MOSS

LENKER

Bli medlem
Løypeinformasjon