Styret i Moss Skiklubb innkaller til medlemsmøte tirsdag 4. desember kl 19.00 på Skihytta.

Det vil bli informert om klubbens arbeid, status og kommende prosjekter.

I tillegg legges det opp til generell diskusjon rundt bruk og ønsker i fremtiden for skihytta.

Det vil bli servert kaffe og vafler.

Vi vil gjerne vite hvem som kommer så meld dere på med å sende en mail til leder@moss-skiklubb.no innen utløpet av torsdag 29. november.

Velkommen.

Styret