Velkommen til medlemsmøte tirsdag 7. februar kl 1900 på Skihytta.

Temaet er Skihyttas fremtid.

Styret og prosjektgruppa orienterer om det pågående prosjektarbeidet. Det legges opp til innspill og meningsutveksling rundt sentrale problemstillinger.

Det blir enkel servering.

Med hilsen styret