Løyper og anlegg

 

Oppkjørte løyper i Mossemarka

Føremelding

Lystider lysløype

Lysløypene lyser alle dager fram til kl. 23.00

Kunstsnø-/rulleskiløype


Beliggenhet

Moss Skiklubb sin kunstsnøarena er plasser på Noreødegården (innkjøring bak Mosseporten senter).

Løypebeskrivelse

Løypa går i småkupert terreng rundt hestesenteret på Noreødegården. Inngang til løypa er ved pumpehuset i den søndre delen. Deler av traseèn er i enkeltretning, mens det vil være toveisretning fra Wankelkrysset og opp til Grinvoldtoppen. Total lengde på traseèn er 3 km dersom man tar med vending inn og ut av stadion (bueskytterbanen). Det vil være mulig å dele opp traseèn i henholdsvis 1km sløyfe, 2 km sløyfe og 3 km sløyfe.

Prosedyre snøproduksjon

Prosedyre snøproduksjon 20181119 (versjon 3).pdf

KONTAKT OSS

leder@moss-skiklubb.no
Postboks 81, 1501 Moss

SKIHYTTA I MOSS

Finn på google
Skihytteveien 155, 1599 MOSS

LENKER

Bli medlem
Løypeinformasjon