Det innkalles til årsmøte i Moss Skiklubb torsdag 19. mars kl 1900 på Skihytta. Dagsorden i henhold til gjeldende lover. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Alle dokumenter legges ut på våre hjemmesider i forkant av møtet. Velkommen Styret Moss Skiklubb