Hei!

Er du kjent med at Moss skiklubb drifter løyper, skiløyper og Skihytta i Mossemarka, både sommer og vinter, og legger til rette for at alle i Moss og omegn skal ha tilgang til dette? Har du lyst og anledning til å hjelpe oss? Skiklubbens styre og komitéer trenger de neste årene flere nye personer/medlemmer til ulike verv. Skiklubben drives på dugnad, og nå trenger vi flere folk og deres idéer.

Er du personen valgkomitéen ser etter, eller kjenner du en som kan være aktuell for et slikt engasjement? Valgkomitéen jobber for tiden med å få på plass ny leder til skiklubben, samt kommunikasjons- og mediaansvarlig. Begge vervene sitter i skiklubbens hovedstyre (Se beskrivelse av vervene nederst).

I tillegg er det flere roller som er på valg i de ulike komitéene (undergruppene), herunder; Nær- og fjernløypekomitèen, hyttekomitèen, snøproduksjon og løypekjøring. Her har vi allerede en bra gjeng som står skikkelig på for at medlemmer, og øvrige innbyggere i Moss og omegn, skal ha muligheten til skiløyper i Mossemarka. Men, vi trenger flere som kan bidra!

Skiklubben har også behov for flere personer utover roller og komitéer, og da særlig hjelp til eksempelvis snøproduksjon. Snøproduksjon krever mye ressurser den korte perioden produksjonen foregår.

Har du forslag på kandidat(er), eller ønsker å bidra selv? Da ønsker vi å høre fra deg så snart som mulig. Ta kontakt med valgkomiteen v/Lene Hanche Hafskjold, Siri Bakke eller Cathrine Holme.

 

Lene Hanche Hafskjold, mob. 90 17 40 33

Siri Bakke, mob. 95 94 85 64

Cathrine Holme, mob. 41 60 83 71

Hilsen valgkomitéen

 

Informasjon om Moss skiklubb finner du på;

 

Moss skiklubb eier og drifter også Skihytta i Mossemarka. Det gjør vi med god hjelp av Skiklubbens Venner. Informasjon om Skihytta finner du på;

 

Leder av Moss Skiklubb

Moss skiklubb har behov for ny leder. Skiklubben er organisert med et styre og undergrupper/komitéer som har delegerte oppgaver. Valgperioden er for 2 år, og det gjennomføres ca. 10 styremøter pr. år. Møter med eksterne aktører må regnes med. Vi ønsker en leder som kan organisere og lede skiklubbens aktiviteter, prosjekter og rekrutteringsarbeid i henhold til skiklubbens strategier og verdigrunnlag.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra ledelse i arbeidsliv og/eller fra frivillig arbeid/foreningsarbeid/idrettslag
 • Gode lagbygger/lagspiller egenskaper
 • Ryddig og med god fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Kjennskap til organisasjonsarbeid er en fordel

 

Kommunikasjons- og mediaansvarlig

Moss skiklubb har behov for en kommunikasjons- og mediaansvarlig.

Oppgaver:

 • Informasjon om skiklubbens aktiviteter på skiklubbens hjemmeside – moss-skiklubb.no og våre SoMe-kanaler som Facebook og Spond.
 • Utarbeide og følge opp kommunikasjonsplanen, samt informere om skiklubbens aktiviteter, prosjekter og rekrutteringsarbeid.
 • Følge opp rutiner som skal sikre fremdrift på årlig kommunikasjonsplan

Som kommunikasjons- og mediaansvarlig sitter du i skiklubbens styre og deltar på ca 10 styremøter i året. Valgperioden er 2 år. Det vil bli gitt opplæring i skiklubbens hjemmeside og Spond.

 

Kvalifikasjoner:

 • Interesse for media- og kommunikasjon
 • Iderik og ryddig i din fremstilling

 

God formidlingsevne

 • Lagspiller og motivert for utviklingsarbeid

Vervene er frivillig og basert på dugnadsarbeid. Ønsker du mer informasjon om vervet, ta gjerne kontakt med valgkomiteen.