Prosjektet skal gjennomføres over 2 år og innbefatter underlag, drenering, oppfrisking av grøfter og skifte av belysning der dette er nødvendig.

Målet er tilrettelegging for funksjonshemmede, barnevogner og alle andre brukere i barmarksesongen samt selvfølgelig også å gjøre det mye enklere å sette spor ved lite snø.

Vestre løp fra kunstsnøanlegget til lillerunden er allerede ferdig. Arbeidet er omfattende og det går med over ett tonn masse pr meter. Det blir nå en liten pause før vi fortsetter i juli med blant annet østre løp.

Stor takk til Hans Ludvigsen og Per Anders Flesjø for utmerket innsats i gjennomføring og oppfølging av prosjektet og ikke minst stor takk til entreprenør Vegard Rognlien for dyktig utført arbeid.

Ole Kristian