Styret i Moss Skiklubb har valgt å utsette årsmøtet 19. mars på ubestemt tid grunnet smittefare knyttet til koronaviruset. Ny innkalling og informasjon vil komme etter hvert. Styret

NIF har utsatt fristen for alle idrettslag for gjennomføring fra 31. mars til 15.juni.