Det innkalles til årsmøte i Moss Skiklubb torsdag 18. juni kl 1900 på Skihytta.

Dagsorden i henhold til gjeldende lover. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Alle dokumenter legges ut på våre hjemmesider i forkant av møtet. Årsmøtet gjennomføres etter gjeldene regler for smittevern.

Velkommen

Styret Moss Skiklubb