Moss skiklubb arrangerer kretsrenn søndag 4. februar

Søndag 4. februar arrangeres MSK kretsrenn i fristil, individuell start. Rennet arrangeres i kunstsnøanlegget ved Noreødegården. Påmelding via minidrett.no innen fredag 2. februar.

2018-01-26
Sverre Stræth

Første startende kl. 11:00. Startliste publiseres på Moss Skiklubb sin hjemmeside og Min Idrett lørdag 3. februar.  

Påmeldingsavgift:  100,- for J/G 9 – 20 år og 130,- for seniorklassene. Alle deltagere, fra 13 år, må ha NSF lisens eller utløse engangslisens ved betaling i sekretariatet rennedagen.

Full premiering t.o.m. 14 år, 50 % premiering for G/J 15 år og eldre.

Parkeringsavgift kr. 50,-

Åpen kiosk med utsalg av kaffe, vafler m.v.

Resultatliste publiseres på MSK sin hjemmeside www.moss-skiklubb.no

Frivillige som ønsker å bidra til gjennomføring av arrangementet bes kontakte sverre.strath@gmail.com

 

Rennleder: Sverre Stræth, 97 73 22 90, mossskiklubb@gmail.com

TD: Vidar Hermansen

Aktiviteter

18.02.2018
Åpen kafe

11:00 - 16:00

Skihytta

24.02.2018
Åpen kafe

11:00 - 15:00

Skihytta

25.02.2018
Åpen kafe

11:00 - 16:00

Skihytta

03.03.2018
Åpen kafe

11:00 - 15:00

Skihytta

04.03.2018
Åpen kafe

11:00 - 16:00

Skihytta