Mathias Lønnestad Flaaten har blitt tildelt jubileumspokalen til Østfold Skikrets

Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere». 

Moss skiklubb gratulerer Mathias

2017-11-09
Henning Dalbye

Hedersbevisningen deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn, uavhengig av gren.

Kriteriene  Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere»

Den deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn, uavhengig av gren

Noen av kriteriene for prisen  skal være at man har vist stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten,vært humørspreder, inkluderende og en ambassadør for sporten.

https://www.moss-avis.no/sport/ski/moss-skiklubb/dette-var-en-stor-overraskelse/s/5-67-525913

 

Her er begrunnelsen som ligger til grunn tildelingen:

 

Nominering til jubileumspokal

 

Mathias Lønnestad Flaaten

Født

Moss Skiklubb

 

Begrunnelse

Mathias Lønnestad Flaaten er en skiløper som har vært en viktig del av juniorgruppa i Moss Skiklubb i mange år. Han har vært aktiv deltager både på treninger og på skirenn i en årrekke.  Mathias har alltid syntes ski og langrenn har vært en meningsfull aktivitet. Han har likt å trene på ski, både i fellesskap med andre (unge som gamle utøvere) men også alene. Han har vært tålmodig, og fortsatt med langrenn der mange ville sluttet, pga vanskelige treningsforhold og lite snø. Hans tålmodighet i treningsarbeidet og hans fremgang i skisporet er en inspirasjon for alle de yngre i klubben. 

Mathias er et forbilde til nybegynnere og viderekommende ifht hvordan man teknisk skal gå på ski. Han har utviklet en meget effektiv måte å gå på ski på, og han jobber stadig med å forbedre seg også på dette området. Han klarer, på en formidabel måte å overføre dette til de yngre løpene når han i de siste  årene også har fungert meget bra som trener for de yngre løperne i klubben.

Mathias er en stor inspirator for disse unge løpene, og da særlig gruppen fra 9  - 12 år. Han håndterer lett en gruppe på 15 - 20 yngre løpere, der han får alle inkludert, gutter som jenter. I trenerrollen er han en person som sprer glede til utøverne og han formidle gode verdier som ærlighet og laginnsats, men også viktigheten av tålmodighet og treningsvilje.

De yngre løpene ser opp til ham og de fryder seg når han skal være deres trener.  Ifølge barna er det alltid morsomt å være på gruppen til Mathias. Han har full kontroll, og gjennomfører treningen til alles tilfredshet.

Mathias er en betydelig miljøfaktor i klubben og han er veldig flink til å inkludere alle rundt seg uansett om de er nybegynnere eller viderekomne, gamle som unge, jenter eller gutter. Til trening kommer han alltid glad og positiv, samtidig som han er fokusert på oppgaven som ligger foran ham.

Han er, og forhåpentligvis vil bli, en meget viktig støttespiller i trenergruppa videre grunnet hans kunnskap og erfarenhet om sporten, samtidig som hans goda humør og inkluderende personlighet med rette verdier gjør han til en strålende ambassadør for sporten.

Denne høsten flytter Mathias fra Moss for videre skolegang, men vil fortsatt bidra i klubben i ferier og ved samlinger. I skrivende stund er han trener på klubbens høstsamling på Beitostølen, der han bidrar og sprer videre sine ferdigheter til flere deltagere i klubben.

Oppsummering.

Han er en gjennomført solid og hyggelig ung mann, og en viktig inspirasjonskilde og miljøfaktor for alle de yngre i klubben. Når han i tillegg oppnår gode resultater i skiløypa etter tålmodig treningsarbeid over flere år, mener vi han definitivt vil fortjene en slik pris. Han er absolutt en ambassadør for langrennssporten!

Aktiviteter

25.11.2018
Åpen kafe

11:00 - 15:00

Skihytta

02.12.2018
Åpen kafe

11:00 - 15:00

Skihytta

04.12.2018
Medlemsmøte

19:00 - 21:00

Skihytta

09.12.2018
Åpen kafe

11:00 - 15:00

Skihytta

16.12.2018
Åpen kafe

11:00 - 15:00

Skihytta